Kijarida

AMHT huchapisha kijigazeti cha habari. Tafadhali kwa vijigazeti cha habari tazama toleo la Kiingereza (Newsletters)

1 Newsletter November 2010
2 Christmas Letter December 2010

 

Changia

Kujiunga na kundi la marafiki na wafadhili wetu na kupata jarida la habari kwa barua pepe, tafadhali andika kwa info@amht.co.tz

Kama wapenda kutoa mchango, tafadhali bonyeza hapa.